In lijn met Mourik Industry’s strategie Route ’25 heeft KtotK de commerciële training ‘Klantgericht versnellen’ ontwikkeld voor Mourik. Een team van 36 commerciële leidinggevenden heeft deze training het afgelopen jaar met succes doorlopen.

In vijf inspirerende sessies heeft het team van Mourik gewerkt aan hun commerciële strategie en de daarbij horende nieuwe vaardigheden. Het doel van de training was, om nóg meer vanuit de klant te leren denken en te handelen. Mourik wil hun klanten nog meer toegevoegde waarde bieden. Om dit te kunnen doen is het belangrijk de klant nog beter te leren begrijpen. De training ‘Klantgericht versnellen’ gaat hier dieper op in.

Jan Jansen van KtotK heeft de trainingen verzorgd. KtotK is gespecialiseerd is in het ontwikkelen en realiseren van commerciële trainingen. Jan daarover: “Het was buitengewoon inspirerend om als coach een rol te mogen spelen bij de commerciële ontwikkeling van de deelnemers in dit familiebedrijf. Het blijft mooi om te zien dat de deelnemers gedurende de training zich er steeds meer bewust van worden dat er, door diensten te vertalen naar waarde, meer kansen ontstaan en er meer waarde gecreëerd kan worden voor de klanten”.

Ellen Faber, hoofd calculatie en deelnemer aan de training, ervoer de training in het begin als nogal abstract. “Maar door de training en het sparren met collega’s ben ik het belang ervan steeds meer gaan inzien. Ik leerde dat het klantcontact met IB-ers – dat zijn de contacten met Invloed en Besliskracht – vooral buiten onze calculatie-afdeling ligt. Nu zie ik in hoe belangrijk het is om, nóg meer dan we al deden, de collega’s die dat klantcontact onderhouden te betrekken in het tendertraject”.

Ellen vond het sparren met haar collega’s enorm waardevol. “Het meest inspirerend vond ik werksessie 4: Presentatie van waarde. Daarin werden handvatten aangereikt om onze offertes te verbeteren en effectiever te maken. We leerden onze kansen te vergroten door buiten het prijsvechtgebied te komen en de opdracht met goede marge te scoren”.

Mourik heeft deze fase van de commerciële training is afgerond. Nu wordt er bij Mourik intern geëvalueerd hoe ze de opgedane waardevolle inzichten op een praktische manier verder binnen hun organisatie kunnen delen.